Истории развития школы в деревне Жорновка посвящена одна из глав исторического очерка Виктора Владимировича Хурсика «Белы лебедзь у промнях славы: Магдаліна Радзівіл».

(Выдавецтва “Пейто”, 2001 год , г. Мінск ,праспект імя газеты “Известия”, 57/31)

Из воспоминаний Полины Мядёлка:

Вось што мне расказалі ў Жорнаўцы.

Дом, які па загаду княгіні быў прызначаны пад школу, знаходзіўся ў лясніцтве за паўтара кіламетра ад маёнтка. Два пакоі, доўгія сталы і такія ж лаўкі, пустая шафа, пустыя сцены. На маё пытанне, як будзе абсталявана школа, ці ёсць неабходныя навучальныя дапаможнікі і школьныя прылады, адміністрацыя адказала, што яны пра гэта нічога не ведаюць. Прыйшлося з'ездзіць у Мінск і "патурбаваць" яснавяльможную.

Даволі таго, што я вызначыла дом і дала навучыцельку, холадна адказала яна.

Але як жа пачынаць заняткі ў голых сценах, без падручнікаў, школьнай дошкі, крэйды, сшыткаў?

Я не мею сродкаў на то. Нех самі купуют. Я савсем тэраз бедна, маёнткі ніц не дают, мужыкі не хоцят працовапць.

Як пазней мне паказала Міколітэ, толькі з Жорнаўскага лясніцтва кожны тыдзень здавалі ў банк на рахунак княгіні не менш 10 тысяч.

На свае грошы купіла я ў кнігарні з два дзесяткі лемантароў, першых кніжак для чытання, грыфельных дошак, а на іншае ўжо і грошай маіх не хапіла, ды і не надта чаго можна было знайсці ў мінскіх магазінах.

У Жорнаўцы і па бліжэйшых вёсках апавясціла аб прыёме вучняў. Але пайшла чутка, што гэта нейкая незвычайная школа, што ў ёй будуць вучыць не так, як у іншых школах, а па-мужыцку. Бацькі прыводзілі дзяцей, аднак з вялікай няўпэўненасцю, баяліся запісаць іх у школьную кнігу.

– Як я буду вучыць? Так, як і ў іншых школах, тлумачыла ім. Баяцца няма чаго, абы нашы дзеці ўмелі чытаць, пісаць, задачы рашаць. Калі будзеце незадаволены, дык забярэце сваіх дзяцей і пашляце ў Пухавіцкую школу. Гэта ж будзе зрабіць нескладана.

–Ды мы б і цяпер туды аддалі, але ж надта далёка хадзіць — пяць з гакам вёрст, дык няхай ужо сюды паходзяць да вясны.

Усё ж такі запісалася звыш 30 дзяцей пераважна першага года навучання.

Пачаліся заняткі. Як я і чакала, цяжкасці сустракаліся на кожным кроку. Карысталіся лемантаром, перакладзеным Цёткай у скарачэнні з польскага лемантара Промыка. Гэта тоненькая брашура фарматам прыблізна 14x12 см з рысункамі памерам у 12 кв. см. і літарамі ненашмат большымі ад звычайнага газетнага шрыфту. Граматыкі беларускай мовы і правапісу ў той час яшчэ не існавала, не было і праграм. Не хапала грыфельных дошак, сшыткаў. Пісалі дзеці на выпадкова раздабытых абрыўках паперы пераважна алоўкам. Класную дошку бацькі самі змайстравалі, ахмістрыня і Міколітэ раздабылі кавалак крэйды.

Вучыліся дзеці ахвотна, цешыліся, што кожнае прачытанае слова было ім. зразумела. Для старэйшых вучняў, якія ўжо ўмелі чытаць, апрача беларускай мовы, выкладалася руская. Гутаркі на прыродазнаўчыя, гістарычныя і геаграфічныя тэмы прыходзілася весці самой, карыстаючыся сваёй памяццю і некаторымі дапаможнікамі.Арыфметыка выкладалася на беларускай мове, аднак з рускай тэрміналогіяй: беларускай тэрміналогіі, як і беларускіх падручнікаў па арыфметыцы, таксама не было.

Нягледзячы на тое, што падручнікі па рускай мове непараўнальна лепш адпавядалі справе навучання, аднак прыходзілася тлумачыць нямала. Часта і ў голаў не прыйдзе, што дзеці могуць не разумець, або па-свойму тлумачыць самыя, здавалася б, зразумелыя словы.

Праз тры месяцы дзеці першага года навучання ўжо закончылі лемантар і даволі бегла чыталі апавяданні з першай кніжкі для чытання. Прыходзілі маткі дзякаваць мне і не маглі надзівіцца, што так хутка іх малыя навучыліся чытаць…

Пасля новага 1918 года мы з братам адкрылі вячэрнюю школу для дарослых. Рабочая моладзь з вялікай ахвотай кінулася да навукі. Я ўпершыню працавала з дарослымі і са здзіўленнем пераканалася, што дарослым значна цяжэй адолець першапачатковую грамату, чымся дзецям. 3 лічэннем было лягчэй, але з чытаннем і лісьмом дзеці-школьнікі абганялі дарослых.

Заняткі адбываліся кожны вечар у панскай кухні, даволі вялікім і цёплым памяшканні. Суботнія вечары праходзілі па асобнай праграме. Спачатку я праводзіла гутарку на прыродазнаўчыя тэмы, затым чытала творы мастацкай літаратуры Купалы, Коласа, Цёткі, Бядулі. Заканчвалі вечар беларускімі народнымі песнямі і танцамі пад скрыпку з цымбаламі. Нашы суботнія вечары карысталіся вялікай папулярнасцю. Збіраліся не толькі хлопцы і дзяўчаты з навакольных вёсак, але і старыя.

 

Из воспоминаний родной сестры известной белорусской поэтессы Констанции Буйло-Иры (Михалины) Буйло:

Мне адвялі пад школу асабняк, размешчаны ў паўкіламетры ад сядзібы. Там былі чатыры цудоўных асабнякі ў выглядзе лецішчаў, побач лес, і жыў ляснічы, немец Шталь з жонкай. Яны пазнаёміліся са мною, і я бывала ў іх у гасцях. У школу прывезлі вялікія сталы і лаўкі, і я пайшла па парабках у пошуку вучняў набралася чалавек трыццаць. Усе яны, на шчасце, былі ці зусім няграматныя, ці ледзь-ледзь чыталі і пісалі, у адваротным выпадку мне было б цяжка з "6-класнай адукацыяй". Я вучыла дзяцей пісаць палкі, лічбы і крыху катэхізіса па загаду княгіні. Пасля ўрокаў я хадзіла з дзецьмі ў лес гуляць. Яны былі вельмі добрыя, паслухмяныя, ніякага свавольства, забітыя і сарамлівыя. Мяне ніхто не кантраляваў, ніхто не правяраў. Я была прадастаўлена самой сабе...

Из воспоминаний выпускницы 1948 года Жорновской семилетки Успановой (Одинец) Марии Антоновны, проживающей в деревне Дуброва Лапичского сельского Совета Осиповичского района Могилёвской области.

Пошла я в 1 класс школы с 7 лет в 1937 году. До войны с немцами успела закончить три класса. В войну школа не работала. После того , как прогнали немцев , в 1944 году пошла в четвертый класс. В 1945 году в пятый класс я ходила  в Лапичскую школу. Шестой и седьмой классы заканчивала в Жорновке.

До войны было два здания школы, одно - деревянное, второе - кирпичное. В деревянном здании в одной половине учились дети, в другой проживала семья учителей Кучинских, Федора Яковлевича и Лидии Давыдовны. Лидия Давыдовна , уроженка деревни Жорновка, в своё время сама ходила в Жорновскую школу. После окончания педагогического училища приехала на работу в Жорновку под фамилией Кучинская, девичья фамилия её Гринько. Другие учителя жили на съёмных квартирах. Директором школы был Кучинский Фёдор Яковлевич. В начальных классах работали Кучинская Лидия Давыдовна и Мазепова Мария Илларионовна. Мазепова М.И. приехала работать после Кучинских, но точно в 1937 году уже работала и проработала в Жорновской школе примерно до 1965 года. После школы некоторое время работала в сельском клубе. Кучинский Ф.Я. работал в старших классах. Кроме него в старших классах работала Геня Саковна (фамилию к сожалению не помню). Когда началась война, Геня Саковна уехала к себе на родину в деревню Липень и там погибла при неизвестных мне обстоятельствах. Работал также Логунов, но после войны, мне кажется ,его уже не было. Также , ещё какой-то мужчина, который работал завучем, но о нём я ничего не помню. Учителя не только учили детей, но и вели большую просветительскую работу среди населения. Под руководством Кучинских был создан ансамбль песни и пляски, с которым они побывали во многих местах и завоевали немало наград. Прирождённой артисткой была и Геня Саковна, когда она выходила плясать, усидеть на месте никто уже не мог.

После войны в школе работали Бродский Дмитрий Витальевич, примерно с 1946 года (химия и биология), позже переехал в деревню Липень, Вязьников Григорий Александрович (физкультура), Нитиевская Полина Станиславовна, примерно 1947-1949 годы (старшая пионерская вожатая), Толкач Петр Михайлович (математика), Астрейко Мария Константиновна (начальные классы), переехала в Гродянку. Самые тёплые воспоминания остались от Ромашковой Оксаны Федосовны, которая в 1954- 1965 годах работала директором Жорновской школы

В войну оба здания были уничтожены. В 1944 году учебные занятия проходили в частном доме  жителя деревни Жорновка Зайца и Збанка Павла. В 1945-46 годах школа переехала в новое деревянное здание, построенное на перекрёстке дорог Лапичи- Гродянка-поворот на деревню Дуброва, в котором и находилась до 1970 года.

В Жорновскую школу приходили дети после окончания начальных школ с деревень Аминовичи, Уборок, Большая Грава. Некоторые деревни, из которых учились дети в школе , исчезли, прекратили своё существование. Это деревни Навина, Партизан и другие. Очень жаль, что такую участь разделило и здание старой школы. Часть детей после окончания семилетки, а потом восьмилетки продолжали обучение в Лапичской средней школе. С 1970 года и в деревне Жорновка открылась средняя школа.

Бродский Дмитрий  Витальевич, учитель химии и биологии;

Новиков Евгений Павлович, учитель истории;

Кучинский Федор Яковлевич, директор школы;

Король Эмилия Викторовна;

Вязьников Григорий Александрович,  учитель физкультуры.

 

Из воспоминаний выпускницы 1950 года Барейша (Танкович) Зинаиды Иосифовны, проживающей по адресу д.Дуброва, Лапичского сельского совета Осиповичского района

 Родилась я в 1932 году. Отец мой работал лесником, и поэтому мы жили  в так называемой «страже» (дом для лесника в лесу) в метрах 400 от деревни Старая Навина , что недалеко от Дубровы. Оттуда я и пошла в 1940 году в  1 класс Жорновской  школы и закончила его перед началом войны. Школа располагалась в здании, которое принадлежало когда-то княгине Радивил. Тогда это была деревня Двор, размещённая на месте бывшего поместья по двум сторонам дороги Лапичи –Гродянка. Теперь там осталось несколько дворов и дачи. Здание было, наверное, каменное, потому что было побелено. Оно располагалось за домами, в которых жили семьи Наливаек и Заяц в деревне Двор с левой стороны, если ехать на Гродянку. Учила нас учительница с Гродянки  ( к сожалению, не помню как её звали). В 1942 году отец переехал в деревню Дуброва, в то время там проживало только три семьи, а в 1944 году- в деревню Малая Грава. После освобождения от немцев в 1944 году я пошла во второй класс начальной школы в деревне Большая Грава. Там меня учила Рима Зосимовна (фамилии учителя, к сожалению, не помню). В 1945 году отец переехал обратно в деревню Дуброва, и в 3 класс я пошла в Жорновскую школу. Школа тогда располагалась в съёмных хатах жителей деревни Жорновка Збанка и Зайца, так как то довоенное здание школы было сожжено в войну фашистами. Учила нас Мазепова  Мария Илларионовна. В 4 классе мы перешли в новое здание школы,  в котором  раньше был клуб (постройка также княгини Радивил).  В школе было три комнаты под классы, поэтому занятия проходили ещё и в доме напротив через дорогу на Гродянку.  Занятия были организованы в две смены, в первую занимались старшие классы, во вторую младшие. В классах стояли парты, писали чернилами, школьной формы не было и ходили в школу у кого что было. Учебники покупали сами родители в городе Осиповичи. Некоторым ребятам родители покупали портфели, они были с замочками и закрывались на маленькие ключики. Первое время дневников не было, и мы разлинеивали тетради. Дневники появились немного позже.  Оценок в цифрах сразу не было, и нам писали в дневник «выдатна», «добра», «здавальняюча», «дрэнна», «вельмі дрэнна». Уроки физкультуры проходили в «Липках», там мы бегали, прыгали, играли в различные игры. Зимой ездили на лыжах. На соревнованиях по лыжам ездили до деревни Зорька.  На соревнования в город Осиповичи не ездили. Каждую осень помогали колхозу в уборке картофеля. Машин тогда практически не было и всё делали под «коня». Распахивали, возили и т.д.. Работы иногда продолжались до месяца. В седьмом классе однажды девочки помогали серпами убирать овёс. В 5 классе математику у нас вёл Кучинский Федор Яковлевич, а в 7 классе- Петров Олимпий Нестерович, физкультуру вёл Вязьников (как звать, к сожалению,  не помню), историю вёл Новиков Евгений Павлович, белорусский язык- Сугако Татьяна Григорьевна.  Убирали школу уборщицы, был также истопник.

После окончания семилетки через год я пошла учиться в Лапичскую школу, где и закончила 10 классов. Если обучение в семилетке было бесплатным, то дальнейшее обучение было платным. За обучение в 8 и 9 классах отец платил по 150 рублей ежегодно. За половину 10 класса заплатил 75 рублей, потом оплату отменили.

Из воспоминаний выпускницы 1950 года Сугако  (Романовская) Анны Фёдоровны, проживающей по адресу д.Лапичи,  Лапичского сельского совета Осиповичского района

 Родилась я в1932 году. В 1940 году пошла в 1 класс начальной  школы в деревне  Большая Грава, и закончила его накануне войны в 1941 году. В Большой Граве школа была деревянной, директором школы и учителем  был  Кунцевич Иосиф (отчество, к сожалению, забыла). Кроме него в школе работала ещё одна учительница, которую я не помню. После окончания войны продолжила обучение в начальной школе деревни Большая Грава. В 1947 году перешла обучаться в Жорновскую школу. Школа находилась в деревне Двор в бывшем здании княгини. В седьмом классе учились в здании, которое располагалось через дорогу напротив входа в школу. Учились в две смены, причём старшеклассники учились в первую смену. Директором школы был Кучинский Фёдор Яковлевич, который учил нас математике до седьмого класса. В седьмом классе математику у нас вёл Петров Олимпий Нестерович, которого ,как сильного математика, вспоминаю до сих пор. Кроме них в школе работали Толкач Пётр Михайлович, биологию вела Галина Дмитриевна, физкультуру Вязьников Григорий Александрович, историю вёл Новиков Евгений Павлович. Школу закончила с одной «четвёркой» по русскому языку и продолжила обучение в Лапичской школе, где закончила 10 классов.

выпуск 1950 года семилетней школы

(верхний ряд слева направо) Городничий, -, -, Алешко, Кучинский Александр, Танкович Зинаида, Городничий, Романовская Татьяна, Зинькевич, Нитиевский Антон

(средний ряд слева направо) Лосицкая Полина, Одинец Семён, Романовский Семён, Дорофейчик, Романовская Анна, Стельмах Владимир, Чёрная Нила, Король Михаил, Близнец Александр, Нитиевская Миля (буфетчица)

(нижний ряд слева направо) Бородавко Татьяна (секретарь), Бродский Дмитрий Витальевич, Кучинский Ф.Я., Новиков Евгений Павлович, Бородавко Татьяна Григорьевна, Толкач Петр Михайлович, Нитиевская Полина (вожатая)

 

Из воспоминаний выпускницы 1956 года Римашевской (Стельмах) Анны Григорьевны, 1942 года рождения, проживающей в деревне Жорновка Осиповичского района.

В 1 класс Жорновской школы я пошла в 1949 году. В 1 классе мы учились в деревянном доме, который находился через дорогу главного здания. Все остальные классы учились в главном здании, так как в тот дом вернулись хозяева. Школа была деревянной, разбитой на две половины. В одной учились дети, в другой был ларёк. В доме напротив школы, через дорогу на деревню Дуброва, размещалась мастерская. Уроки труда проходили вместе: мальчики и девочки. Там, кроме того , что проходили уроки труда, 1 раз в неделю показывали кино. Киномехаником был Битус Аркадий с Гродянки. В начальной школе учились за столами, за которые садили по 5-6 человек. В старших классах учились за партами. Писали чернилами и перьями. Портфели были редкостью, в основном носили самошитые полотняные «торбочки» с карманами. В карманы ставили чернильницы, так как их носили каждый день домой. Библиотеки в школе не было, поэтому за книгами ходили в сельскую библиотеку. Начиная с 4 класса, каждый год по каждому предмету сдавали экзамены. Уроки физкультуры проходили в «Липках». Физкультуру вела у нас Заяц Галина Яковлевна. На уроках физкультуры мы бегали, прыгали, метали ядро, бросали гранаты. Зимой проводились соревнования по лыжам. Лучшие спортсмены ездили на соревнования в город Осиповичи. Готовили и выступали с художественной самодеятельностью в сельском клубе. В школе были октябрятская, пионерская и комсомольские организации. Для поступления в комсомол надо было ехать в Осиповичи. Дороги были очень плохими, автобусы к нам не ходили, а необходимо было прибыть в Осиповичи к 9 часам утра. Петров Олимпий Нестерович собрал нас всех в 6 часов утра- а была зима- и повел на автобус,  к «мосту»,  т.е. до посёлка Сосновый на трассу , а это примерно 10 километров от деревни Жорновка. Вот так мы вступили в комсомол! Каждую осень помогали колхозу в уборке картофеля. Норма на ученика была 3 сотки. Копали с перерывом на обед. В одном из домов, где копали картошку, по просьбе бригадира нам организовывали обед за счёт колхоза. Тракторов, комбайнов не было. Главная тяговая сила была лошадь. С помощью её разгоняли картошку и отвозили. Летом, в основном, все работали в колхозе. Пололи, помогали жать серпами, молотили лён «пряниками», т.е. выполняли работы наравне со взрослыми.

В начальной школе нас учила Кучинская Лидия Давыдовна. Нашим бессменным классным руководителем была Бородавко Татьяна Григорьевна, она же вела у нас и белорусский язык. Русский язык вела Мария Фёдоровна, математику, физику, химию вёл Петров Олимпий Нестерович, биологию Мария Филипповна, историю и Конституцию СССР  Ромашкова Оксана Федосовна.

выпуск 1956 года

(верхний ряд слева направо) Борщевская Раиса,Малинок Валентина, Синкевич  Галина, Воронина Нина, Семко Валентина, Емельянова Полина, -

(второй ряд сверху слева направо) Вязников (учитель физкультуры), Ромашкова Оксана Федосовна, Людмила, Валентина Николаевна, Мазепова Мария Илларионовна, Бородавко Татьяна Григорьевна, Петров Олимпий Нестерович

(третий ряд сверху слева направо)  Мурач Анна, Шпак Ядвига, Романовская Валентина, Гришанович Наталья, Зинкевич Бронислава, Камышная Валентина, Стельмах Александр, Ильюшенко Владимир

(нижний ряд слева направо) -, Силицкая Ева, Одинец Галина, Стельмах Анна

 

Из воспоминаний выпускницы 1977 года Белой (Жук) Татьяны Петровны 1960 года рождения, проживающей в деревне Жорновка ул. Центральная .

В Жорновскую восьмилетнюю школу я поступила в 1967 году. В то время я проживала в деревне Дуброва. Школа находилась в деревне Двор. Это было деревянное здание, состоящее из четырёх классов и маленькой «каморки» для учителей. Через дорогу, справа от центрального входа, в отдельно стоящем здании, находилась столярная мастерская и школьный ларёк. В мастерской нам показывали фильмы.

Учились мы в две смены. Старшие классы в первую, младшие во вторую. Домой возвращались когда на улице было уже темно. Ребята делали факелы из консервных банок и освещали дорогу. Зимой в школе было очень холодно, и мы по очереди носили домой чернила, чтобы они не замер зали. В начальных классах мы писали перьями («звёздочка», «сухолетка»). Очень запомнились уроки чистописания, где нужно было выводить каждую букву.

Уроки физкультуры проходили зимой в классах, летом в «Липках».  «Липки»-это липовая аллея, посаженная княгиней Радивил. Ещё там проводились районные спортивные соревнования, фестивали, футбольные матчи. В 1976 году в «Липках» возникла стихийная дискотека. Тогда мы говорили танцы, это сейчас дискотека. На дискотеку мы носили мини юбки и брюки клёш.

В 1971 году мы, ученики 4 класса перешли в новую (новое здание) Жорновскую среднюю школу. Тогда она казалась нам очень большой.

Мы принимали участие в строительстве и благоустройстве новой школы.

 Убирали мусор, сажали рябины вокруг школы (на фото наши мальчики сажают деревья. Лопатко Олег, Билинович Коля, Нестерук Сергей, Сланчевский Слава, Астапов Саша, Шевелёнок Леня, Сафонов Сергей, Барейша Вова, апрель1975 года, 8 класс)

 

Директором школы был Петров Олимпий Нестерович. Первая учительница Одинец Екатерина Ивановна. С благодарностью вспоминаем наших учителей. Учителя истории и классного руководителя Буловацкого Михаила Александровича, учителя русского языка и литературы Радзиевскую Анну Бернардовну, учителя белорусского языка и литературы Глебко Ольгу Андреевну, учителя биологии Сидоренко Екатерину Григорьевну, учителя химии Ховренко Татьяну Федоровну, учителя иностранного языка Лобач Лидию Ивановну,  учителя физической культуры Лукашевича Станислава Иосифовича, учителя физики Воюша Константина Ивановича, учителя труда Поплавскую Галину Степановну, учителя военной подготовки Босякова Алексея Миновича, учителя русского языка и литературы Скуратович Марию Александровну, учителя труда Ласковца Александра Антоновича, директора школы, учителя географии Самусевич Раису Николаевну.

 

Всех помним. Спасибо Вам за всё и низкий Вам поклон.

Из воспоминаний выпускницы 1981 года Пищовой (Козел) Светланы Степановны,проживающей по адресу д.Жорновка, Осиповичского района, ул.Радужная , д.11

 Мои воспоминания о школе начинаются с зимы 1971 года. Перед тем, как пойти в школу, необходимо было «походить на подготовку» (так говорили в деревне), то есть позаниматься с учителями перед школой. Два раза в неделю в течение 3 месяцев мы ходили на подготовку к учителю Сушинской Валентине Григорьевне, которая учила в классе своих учеников и при этом учила и нас писать палочки и крючочки, цифры и элементы букв, сами буквы, учила нас рисовать и лепить. 1 сентября 1971 года я пошла в 1-ый класс Жорновской средней школы. Это был солнечный осенний денёк , и я несла огромный букет георгин своей учительнице. Первой учительницей у нас стала Валентина Григорьевна Сушинская, с которой мы были уже немножко знакомы . Школа была новая , только что построенная. Директором школы был Петров Олимпий Нестерович, при непосредственном участии которого и было построено здание новой школы. Учеников было много,  больше трёхсот человек, в старших классах были даже параллельные классы по 25-30 человек, потому что в 9-ый класс Жорновской СШ приходили учиться ребята с соседней Погорельской восьмилетней школы. Поэтому, во втором и треть ем классах мы занимались даже во вторую смену : с 13-00 до 16-30. Осенью и зимой ходили домой гурьбой, чтобы не так страшно было. В 1973 году школу возглавила Самусевич Раиса Николаевна. При ней школа стала обживаться: появилась кабинетная система обучения, стала завозиться новая школьная мебель, на окнах появились шторы, для детей из отдалённых деревень Лочин, Слободка ,Ямполь, Уборок, Снустик открылся пришкольный интернат на 50 человек. В это время мы стали носить школьную форму –коричневое платье с чёрным или белым передником, а у мальчишек-синий костюм с двумя рубашками -белой и голубой. Запомнилось, как нас, учеников, приучали к ношению сменной обуви, до этого мы почему-то в сезонное время года ходили в школу в резиновых сапогах. А теперь тапочки мы стали носить в мешочке из материала или оставляли его в гардеробе, который был отгорожен в рекреации первого этажа. В школе был большой спортивный зал, там у нас, кроме уроков физкультуры , каждый год проходили новогодние праздники (чтобы вместить всех учеников ). Чтобы в зале было празднично и уютно , каждый класс рисовал интересные газеты или переснимал их из открыток на эпидеоскопе, а потом красиво разрисовывал. Работа эта была трудоёмкая, особенно для старшеклассников ,так как они рисовали газеты на окна спортзала и закрывали ими полностью все оконные проёмы. Было очень уютно и необычайно интересно веселиться на таком празднике в таком зале. В школе был свой актовый зал , совмещённый со столовой .Здесь же находился и школьный буфет, в котором всегда продавались коржики, булочки, пончики. Их в школьной столовой выпекали нам 2-3-раза в неделю школьные повара . В столовой тогда работали Римашевская Таисия Николаевна, Довбейко Галина       , Говорко Чеслава. Говорко Чеслава заведовала школьным буфетом. В буфете можно было купить и тетрадки ученические, и ручки, и другие учебные принадлежности. Привозили иногда и мороженое, в школе был тогда хаос, всем хотелось его купить. И вот нас, малышей четвёртого-пятого класса, учителя отпускали с уроков- кого-то одного, чтобы купил мороженое на всех. Принесёт мороженое, и нам разрешали его тут же на уроке съесть, мы же тогда были маленькими, а на переменке нам могло и не достаться. В буфете поначалу продавались талоны на обед- это когда каждый, становясь в очередь, на переменке покупает в буфете талон и идёт с ним к окошку кухни . Там по талону тебе выдавали обед. В памяти остался вкусный запах котлет и гречки. А потом питание стало организованным: сдаёшь классному руководителю на неделю 1 рубль 50 копеек-и кушаешь целых шесть дней. Не сдаёшь-ходишь голодным.  Но деньги сдавали  в основном все ребята. Родители заботились о своих детях. Эти деньги так и назывались-«на обеды».Здесь же размещался и школьный актовый зал, в котором после уроков  начиналась всякая подготовительная работа к разным праздникам. Без дела мы как-то не любили сидеть. В школе действовали 3 детских общественных организации-октябрята, пионерская дружина имени героини-партизанки Риммы Кунько, комсомольская организация. Велась большая воспитательная работа среди учащихся. Особенно активизировались мы по приходу в 1975 году в нашу школу старшей пионерской вожатой Мельник Тамары Ивановны.

Праздник ,посвящённый дружбе советских республик
“15 республик-15 сестёр”, декабрь 1978 года.

На сцене слева направо: Лабода Юрий, Кирик Александр, Станишевская Валентина, Шкроб Лариса, Гацман Юрий, Зиновенко Галина, Выдрич Елена, Лычковская Валентина, Загаровская Валентина, Вандышева Светлана, Шунько Маргарита, Романовская Валентина.

Классный огонёк, посвящённый творчеству А.Н.Пахмутовой, 1978 год, 7 класс

Король Александр, Герасимович Владимир, Романовский Юрий, Суков Виктор, Сугако  Валентин, Близнец Сергей, Городилов Александр, Гринько Валерий, Сугако Владимир

 

На классном огоньке одноклассники и одноклассницы Косая Наташа, Петрова Валя, Козел Света; март 1978 года

После урока на перемене девочки 9 класса, май 1979 года

Живицкая Татьяна, Косая Наталья, Тамилович Валентина, Лычковская Валентина, Станишевская Валентина, Кремез Елена, Жаркевич Ольга, Петрова Валентина, Козел Светлана

Урок физической культуры, январь 1980 года


Герасимович Вова, Тамилович Валя, Кремез Лена, Алексейчик Ира, Романовская Валя, Лычковская Валя, Бойчевский Ваня, Петрова Валя, Козел Света, Близнец Сергей, Живицкая Таня, Станишевская Валя.

Участники районной комсомольской конференции, 1979 год

 

Сафонова Валентина, Козел Елена-секретарь первичной комсомольской организации, Живицкая Татьяна, Билинович Валентина, Лабода Юрий, Мельник Тамара Ивановна, Ладычук Людмила Алексеевна-организатор внеклассной работы школы,  Пищов Николай Владимирович

Встреча одноклассников 1981 года выпуска. 20 лет спустя. 02.07.2001 года.

 

В верхнем ряду  Пищов Николай Владимирович; Король Александр, Романовский Юрий, Герасимович Владимир, Близнец Сергей; Петрова (Герасимович) Валентина, Успанова Татьяна, Близнец Татьяна , Алексейчик Ирина, Бойчевский Иван; Косая  (Пырх) Наталья, Тамилович (Лапицкая) Валентина, Мельник Тамара Ивановна, Глебко Ольга Андреевна, Живицкая Татьяна, Городилов Александр, Городилова Татьяна, Михайлов Василий Николаевич; Пырх Николай, Козел (Пищова) Светлана

Встреча одноклассников. 20 лет спустя. 02.07.2001 год.

Пионерские сборы, праздники, линейки, Всесоюзная радиолинейка (она каждый год ко дню рождения комсомола шла по радио), школьные радиогазеты к различным праздникам (мы их записывали сами в школьном радиоузле с помощью лаборанта Одинца Семёна Степановича или учителей физики), выпуск школьных газет ( в газете , которая писалась и рисовалась от руки, всегда была «передовица», а также заметки-рассказы о нашей школьной жизни даже с фотографиями, которые делал наш «школьный внештатный фотограф», ученик школы  Збанок Николай так как его фотографии печатались даже в нашей районной  газете «Запаветы Леніна»), встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и передовиками колхоза «Красный ударник», экскурсии в колхозный музей боевой и партизанской славы (он открылся в одно время с сельским Домом культуры) ,работа агитбригады, участие в  военно-спортивной игре «Зарница» с приездом к нам наших воинов шефов в/ч «Лапичи»(мы выезжали вместе с военнослужащими в лес Казиновка и играли там на местности в «солдат и медсестёр», а в конце нас всех потчевали настоящей солдатской кашей), пионерские походы летом (в д.Свислочь, Елизово, на хлебозавод в г.Осиповичи, в урочище «Рассоха»).За время учёбы мы не раз побывали в городе-герое Минске (цирк, ТЮЗ, Курган Славы и Мемориальный комплекс «Хатынь»). Каждый год 19 мая в честь праздника-Дня рождения пионерской организации-вся школа участвовала в проведении пионерского костра, который проводился в «Липках» (бывшее поместье княгини Радивил, а потом и место старой Жорновской восьмилетки). Старшеклассники выкладывали из сухих веток огромный костёр посреди бывшего стадиона в «Липках», который разжигался в конце праздника. А вначале вся школа дружным строем следовала к месту проведения праздника одной колонной по центральной дороге. Впереди шли флажконосносцы, и сзади флажконосцы, поэтому все водители уступали нам дорогу. Каждый отряд –класс пел свою любимую строевую песню. В «Липках» мы вначале играли в разные игры «Найди пакет», «Путешествие по станциям» и др. Было очень увлекательно, весело и интересно. Каждый год участвовали и в финале районной игры «Зарница», которая проводилась на базе воинской части с ночёвкой. Каждой осенью две недели помогали колхозу «Красный ударник» в уборке картофеля, яблок, льна, свеклы. Активно мы участвовали и в спортивных соревнованиях как школьных, так и районных. Заводилой всего азарта тут был учитель физкультуры Клечко Дмитрий Антонович. Наш класс даже вышел в финал областных соревнований «Старты надежд».С ним и с нашим классным руководителем Глебко Ольгой Андреевной мы не раз участвовали в различных районных соревнованиях. Победу всегда отмечали покупкой всё того же преславутого мороженого, но чтобы довести его ещё домой братикам и сестричкам, закладывали мороженое в пакеты и выставляли в форточки колхозного автобуса, который возил нас на соревнования. Представьте, едет по центральной дороге автобус , из форточек которого развивается в целлофановых пакетах мороженое. И всегда ехали с песней, вообще все дети очень любили петь. Помню, как для школьников в нашем Доме культуры ежедневно организовывались дневные киносеансы с показом детских фильмов и мультфильмов. Сеанс стоил 5 копеек. При Доме культуры работали различные кружки, и мы с удовольствием там занимались-учились танцевать и петь. А потом вместе со взрослыми по вечерам ездили выступать с концертами в клубы деревень Уборок, Лочин,  Большая Грава. Нас школьников из концерта подвозили прямо до дома так как на дворе уже была ночь. К слову , в нашем Доме культуры в те времена проходили очень хорошие концерты. К нам приезжали с выступлением Государственный ансамбль белорусского народного танца, Беларускі дзяржаўны тэатр імя Янкі Купалы (камедыя “Лявоніха на арбіце”), Русский драматический театр, выступало много коллективов из других сельских клубов. В нашем доме культуры начинал работать преподавателем Шишковец Иванович.

Учителя у нас были хорошие, каждый старался нам дать знания, научить нас премудростям наук. Под их руководством мы принимали участие в районных олимпиадах, ежегодном интеллектуальном конкурсе “Ваше слово, эрудиты!”, КВНах, смотрах художественной самодеятельности, которые проходили в РДК г.Осиповичи. Помню, как жюри отметило наш белорусский народный танец “Праліца” и «Беларускую танцавальную”. Кстати, этот танец шёл на «ура» в международном пионерском лагере «Артек», в котором мне посчастливилось побывать в 1979 году в награду за активную общественную работу в школе.

Годы летят незаметно и быстро , но в нашей благодарной памяти остались имени наших Учителей, кто дал нам путёвку во взрослую жизнь. И за это им низкий поклон!

 Это наш классный руководитель Глебко Ольга  Андреевна, Радиевская Анна Бернардовна-учитель русского языка и литературы, Петров Олимпий Нестерович, Петров Александр Олимпиевич, Петрова Нинель Олимпиевна,Кривёнок Алла Алексеевна-учителя математики, Сидоренко Екатерина Григорьевна-учитель биологии и химии, Буловацкая Мария Степановна, Барышева Валентина Викторовна- учителя русского языка и литературы, Буловацкий Михаил Александрович, Пузына Иван Иванович, Михайлов Василий Николаевич-учителя истории, Воюш Константин Иванович, Ладычук Людмила Алексеевна, Пищов Николай Владимирович-учителя физики и астрономии, Бондарь Татьяна Александровна, Литвинюк Наталья Александровна, Гришанович Евгения Ефимовна-учителя французского языка , Глебко Ольга Андреевна, Хаткевич Тамара Владимировна, Сусунович Анна Филипповна-учителя белорусского языка и литературы, Клечко Дмитрий Антонович, Босяков  Алексей Минович, Князюк Тамара Сергеевна-учителя физкультуры, Поплавская Галина Степановна, Ласковец Александр Антонович, Будков Пётр Филиппович-учителя трудового обучения, Гетьман Анатолий Васильевич-учитель начальной военной подготовки, Босякова Алла Михайловна, Мельник Тамара Ивановна-старшие пионерские вожатые. Мельник Тамара Ивановна позже  вела уроки пения и руководила школьным хором, а Пузына Инна Ивановна-уроки пения и рисования, она играла на баяне. В разные годы завучами школы были Скуратович Мария Александровна, Буловацкая Мария Степановна, Томчик Людмила Леонидовна.

 

 

 

Аднойчы,  40 год мінуючы...

6 жніўня 2011 года ў ДУА “Жорнаўская СШ імя М.П.Каралёва” адбылася сустрэча былых выпускнікоў і настаўнікаў Лапіцкай сярэдняй школы 1971 года выпуску.Чаму менавіта ў Жорнаўках? Бо ў далёкім 71 годзе Жорнаўская васьмігодка яшчэ толькі-толькі стала сярэдняй, пераехаўшы ў новы двухпавярховы будынак і не мела магчымасці выпусціць сваіх першых выхаванцаў. Таму сярэднюю адукацыю да 1971 года ўключна жорнаўскія дзеткі набывалі ў Лапіцкай школе. Вось так і скрыжавалася адукацыйнае гістарычнае мінулае дзвюх цэнтральных вёсак, дакрануцца да якога цяпер мне было пачэсна і вельмі радасна. 30 былых вучняў з Жорнавак і Лапіч праз 40 гадоў пасля развітання змаглі прыехаць на сустрэчу выпускнікоў з розных куткоў нашай, некалі вялікай і неабсяжнай, краіны. Геаграфія розная: Санкт-Пецярбург, Адэса, Полацк, Віцебск, Бабруйск, Мінск, вёскі і маленькія ўжо неіснуючыя вёсачкі. Яшчэ з дзесятак выпускнікоў перадавалі прывітанні і віншаванні па тэлефонах, выказваючы шкадаванне, што не змаглі прыехаць. Настаўніцкаму калектыву на чале з былым намеснікам дырэктара школы , зараз палачанкай, Любові Яфімаўне Маркман, а таксама класным кіраўнікам Ганне Уладзіміраўне Кухарэнка (Корзун) і Станіславу Іосіфавічу Лукашэвічу, настаўнікам Вользе Андрэеўне Глебка і Валянціне Паўлаўне Летуновіч (Цмыг), якія таксама адгукнуліся на запрашэнне, ёсць кім ганарыцца і чаму радавацца. Галоўная выснова навідавоку: твая настаўніцкая праца не была дарэмнай, прынесла плён і карысць .Бо, пэўна, толькі настаўнікі ды бацькі вераць у тое, што з маленькіх неўмаўлят  праз гады вырасце сапраўднае пакаленне грамадзян нашай краіны, якія высока пранясуць па жыцці дадзенае ім ад нараджэння імя ЧАЛАВЕК. Гледзячы і слухаючы нашых гасцей, запэўніваешся ў гэтым. Успаміны аб мінулым, усмешкі , слёзы радасці і захаплення, навіны са свайго ўжо вялікага жыцця, прыступкі, якія пакарыліся, новыя прыемныя адкрыцці. І паэзія , высокая паэзія не толькі з вуснаў педагогаў, але, што вельмі ўразіла, і выпускнікоў.Сваё, душэўнае, набалелае і дарагое слова аб жыццёвых крыжалях, аб перажытым за гэты вялікі адрэзак лёсу. Усё добра, годна, па-чалавечы прыстойна і надзейна. Атрымаўся нават свой мастацкі фільм ”Аднойчы, 20 год мінуючы...”, у якім усе героі-аднакласнікі пры такой жа сустрэчы расказваюць аб сваіх дасягненнях у жыцці праз 20 гадоў пасля школы.І дзе адна з з гераінь за гэтыя гады стала шматдзетнай мамай . Так і ў нашых выпускнікоў.Хтосьці кіраваў ці кіруе працоўнымі калектывамі на горадзе і ў вёсцы.Так як Малінок Іван Аляксандравіч, старшыня калгаса“імяЧарняхоўскага”Асіповіцкага раёна, Вашчанка Уладзімір Рыгоравіч, начальнік аддзела матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння Мінскага завода аўтаматычных ліній, Хамянок (Барадаўка) Людміла Васільеўна, шмат гадоў працавала спецыялістам ва ўпраўленні сельскай гаспадаркі Асіповіцкага райвыканкама, Шкутко (Збанок) Валянціна Іванаўна, галоўны бухгалтар АСПК калгас “Чырвоны ўдарнік”, Выдрыч Сафія Дзмітрыеўна, майстар электратэхнічнага завода ў Мінску, Выдрыч Раіса Уладзіміраўна, вядучы інжынер-тэхнолаг завода вылічальнай тэхнікі ў горадзе Мінску. Плотнікаў Віктар Васільевіч, 31 год аддаў службе Радзіме ў ваеннай авіяцыі, праслужыў у Ленінградскай, Прыволжскай, Закаўказскай ваенных акругах, абмежаваным кантынгенце савецкіх войск у Германіі. А пасля- начальнік вузла сувязі “Радон” Беларускай ваеннай акругі.Зігмантовіч Уладзімір Іванавіч таксама 20 год аддаў ваеннай службе.Не змагла прыйсці ў школу , але вельмі радавалася падзеі  арганізатар 20-гадовага збору Жук Валянціна Пятроўна.  Ёсць і свае будаўнікі, настаўнікі, рабочыя, ёсць і свой фермер.Шмат выпускнікоў засталося на роднай зямлі і шчырай працай упрыгожвалі яе. Некаторыя ўжо на заслужаным адпачынку. Некаторыя прыехалі на сустрэчу са сваімі дзецьмі. Напрыклад Новік Вольга Пятроўна прыехала з сынам і дачкой ажно з Адэсы.У многіх ужо дарослыя ўнукі. А Саковіч Галіна Іванаўна за гэтыя гады стала  мамай-гераіней, нарадзіла і выхавала 13 дзяцей! Усе госці, стоячы, апладыравалі сваёй аднакласніцы, якая сціпла ўсміхалася, прыціскаючы да грудзей букет ружаў і не ведала , што яшчэ такога важнага можна сказаць аб сваім жыцці. Многія выпускнікі гаварылі аб змешаных пачуццях трывогі і мэтазгоднасці дадзенай сустрэчы , калі яшчэ толькі задумвалася падзея. Але з першых хвілін спаткання ўсе хваляванні адпалі самі сабою,таму што сустрэліся старыя надзейныя школьныя сябры, з якімі і зараз хочацца пасядзець  на школьнай лаўцы ды ўспомніць перажытыя і неверагодныя гісторыі, зараз чамусьці ўжо смешныя, проста пабачыцца і нагаварыцца ўволю пра свае жыццёвыя ўніверсітэты.Былі і песні , і танцы, адным словам-было свята духоўнасці і яднання!

Цёплымі словамі ўспамінаюцца імёны настаўнікаў, якія шмат сілаў аддалі выхаванню і навучанню і якіх няма з намі ўжо ў жывых.Успамінаюцца імёны адыйшоўшых у вечнасць аднакласнікаў.На жаль, і такія ўжо ёсць.Хвіліна маўчання ...

На развітанне ўсе аднадушна выказалі ўдзячнасць арганізатару сустрэчы, мінчанцы, Крывашэевай Святлане Васільеўне і вырашылі сустрэцца праз 3 гады. Таму што ўсе выпускнікі атрымалі асалоду ад свята, атрымалі зарад здароўя, аптымізму, маладосці.Таму што, пэўна, хочацца яшчэ і яшчэ раз “напіцца” той непасрэднай дзіцячай цеплыні і шчырасці, якой так не хапае нам у дарослым жыцці.

 

Мікалай Пішчоў,

дырэктарДУА

“Жорнаўская СШ імя М.П.Каралёва”